SRV Återvinning

SRV Återvinning

Avsedd för olika typer av avfall

Anläggningen är utformad för att hantera organiskt avfall som separeras vid källan eller i en optisk separationsanläggning från t.ex. Envac Optibag®. Avfallet kan levereras löst eller i plast- eller pappersförpackningar. Förpackat livsmedel från butiker i plastflaskor, hinkar, plåtburkar, bag-in-box etc kan också behandlas, dock rekommenderas inte stora mängder glasbehållare eftersom det mesta av glaset kommer att hamna i den färdiga slurryn som är avsedd för rötning.