Sävsjö Biogasanläggning

Sävsjö Biogasanläggning

Sävsjö Biogas AB är ett företag som ägs av Göteborg Energi och lokala bönder i Sävsjö regionen. Sävsjö är en del av södra Sverige, och inom en radie av 3 km finns ca 20 stora gårdar med stora boskap. Villkor för att producera biogas från gödsel är därmed mycket god utifrån anläggningens läge.

Sävsjö Biogas AB har byggt en ny biogasanläggning i Sävsjö . Denna biogasanläggning mottagar gödsel, men vissa andra organiska avfallsprodukter såsom slaktavfall och rejekt vatten. Anläggningen ska också kunna motta gräsensilage från den närliggande regionen . Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgas och distribueras av en lokal bensinstation och containertruckar till regionens tankställen . Restprodukten (rötrester ), går tillbaka till bönderna och är en mycket bra gödningsmedel för odling av livsmedel och foder.