Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Karlskoga Biogas AB ägs av Karlskoga Energi & Miljö AB som är ett kommunalt bolag som jobbar med el- och värmeenergi, avloppsvatten, dricksvatten och avfallshantering. Biogas är ett av de mer miljövänliga bränslena och tack vare lokal produktion och ett stort urval av råmaterial har det många fördelar i förhållande till exempel etanol. Användandet av CNG i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta öka. Enligt studier är behovet av fordonsbränsle i Örebroregionen stort och kommer att fortsätta växa.

Karlskoga Biogas har byggt en ny biogasanläggning i Mosserud, Karlskoga. Biogasanläggningen tar emot gödsel, matavfall från hushåll och ensilage från närliggande område. Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgas och distribueras till en tankstation för gas vid anläggningen samt med containerlastbilar till regionens tankstationer för gas. Den producerade restprodukten – rötresten, går tillbaka till jordbrukarna och används som ett bra gödningsmedel för växtodling.

Purac AB har installerat tre separata linjer för tre olika substrat:
• Gödsel
• Källsorterat matavfall
• Ensilage

En behandlingslinje är för flytande gödsel och en behandlingslinje är för fastgödsel. Inkommande lastbilar töms i en separat mottagningshall.

Substratet transporteras i en pipeline till en gemensam lagertank.