More Biogas i Kalmar

More Biogas i Kalmar

Visionära lantbrukare i Kalmartrakten värnar om både miljön och sin ekonomi

En grupp lantbrukare i Kalmar-trakten hade som gemensamt mål 2007 att omvandla gödsel från sina gårdar till fordonsgas och biogödsel att använda som gödning på åkrarna. 2011 bildades bolaget More Biogas Småland AB och idag står lantbrukarna för 35 % av ägandet. Kalmar Energi och ett antal företag står för resterande del. 2013 togs första spadtaget och ett år senare stod anläggningen klar.

2013 var projektet unikt i det att det var flera lantbrukare som gått samman i ett gemensamt projekt. Satsningen kom att få, och har fortfarande, stor betydelse för att få till stånd liknande projekt runt om i Sverige. I projektet utarbetades bästa teknikval för att få en driftssäker och en ekonomiskt lönsam anläggning.