Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge

Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge

Utbyggnad av Nye Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge

Purac AB har byggt ut den befintliga biogasanläggningen Nya Mjøsanlegget i Lillehammer. Anläggningen ska ta emot matavfall med en kapacitet på 43 500 ton/år i förbehandlingen varav 30 000 ton organiskt avfall går vidare till THP-processen. I efterföljande rötningsprocess genereras runt 15 000 Nm³ biogas per dag. Mjøsanlegget AS utgör ett regionalt centrum för insamling och bearbetning av matavfall och samägs av de tre kommunerna Gausdal, Lillehammer och Øyer.

Mer än fördubblad kapacitet
Mjøsanlegget AS har lång erfarenhet av biogasproduktion då den befintliga biogasanläggningen togs i drift år 2001. Utbyggnaden av anläggningen leder till mer än fördubblad kapacitet, från 14 000 till 30 000 ton organiskt avfall/år.