IVAR Förbehandling Norge

IVAR Förbehandling Norge

Förbehandlingsanläggning för organiskt avfall i Stavanger

2015 tilldelade IVAR IKS Purac AB uppdraget att som totalentreprenör uppföra en ny typ av förbehandlingsanläggning. Anläggningen tar emot vått organiskt avfall (med inblandning av trädgårdsavfall) från hushåll och näringsliv. Den dimensioneras för förväntad avfallsmängd år 2035, vilket motsvarar 53 400 ton per år. Anläggningen ägs av det kommunala bolaget IVAR IKS.

Till förbehandlingsanläggningen ska olika typer av organiskt avfall tas emot; vått organiskt avfall från hushåll med lite respektive mycket trädgårdsavfall, samt vått organiskt avfall från storhushåll, näringsliv etc från existerande insamlingssystem.

Avfall med hög andel trädgårdsavfall tippas i en mottagningshall och förs med lastmaskin till grovkrossning och utsiktning av grenar och dylikt. Underfraktionen från siktningen går vidare till tippfickor (en del av Purac EFWA™). Överfraktionen fylls i komprimatorcontainrar och skickas till förbränning.