Bergen Biogas

Bergen Biogas

Purac bygger ny biogasanläggning åt Bergen Kommun i Norge

I samband med utbyggnaden av fyra stora avloppsreningsverk i Bergen Kommun byggs en ny biogasanläggning för att behandla ökade slam-mängder och producera biogas. Den nya anläggningen har en kapacitet på 45 300 ton organiskt material per år.

Purac AB har fått i uppdrag av kommunen att bygga en ny biogasanläggning som innefattar mottagning, förbehandling, hygienisering och rötning av organiskt substrat, samt slambehandling.
Biogasanläggningen kommer vara färdig år 2016, och är dimensionerad för att ta emot och behandla 45 300 ton organiskt material per år. Den nya anläggningen ska producera ca 10 650 Nm³ biogas per dygn.
Den nya anläggningen är placerad i Rådalen, ca 13 km utanför Bergen centrum, och ersätter en befintlig slambehandlingsanläggning för septikslam och avloppsslam från ett reningsverk i närheten. Bredvid den nya biogasanläggningen finns en befintlig förbränningsanläggning.