Slambehandling

Purac erbjuder olika tekniska lösningar och processer för att minimera uppkomsten av slam i de initiala faserna av vattenbehandling. För slam som återstår efter återvinning, minimerar vi vikt och volym och ta bort skadliga ämnen före omhändertagande. Våra hållbara lösningar möter rigorösa hälso- och miljönormer. Vi betraktar inte slam som avfall utan som en värdefull resurs!

Moderna reningsverk är mycket effektiva och resulterar i ökad fast produktion. Att hantera de ökande slamvolymer som genereras av kommunala och industriella vatten- och avloppsbehandlingsprocesser är en viktig miljöutmaning för kommuner över hela världen.

Kommunalt avloppsvatten
Purac är världsledande på att leverera avloppsreningslösningar som uppfyller alla de olika behov en kommun kan ställa på rening av kommunalt avloppsvatten. Våra lösningar är skräddarsydda, effektiva och kostnadseffektiva lösningar som täcker hela avloppsreningscykeln.

Tack vare vår långa erfarenhet inom kommunal avloppsrening, utvecklar vi unika processkoncept anpassade till anläggningen. För varje steg i processen kan vi erbjuda lösningar anpassade till kundernas behov.

Vår erfarenhet kompletteras ständigt genom forskning. Därför har vi förutom vanliga tekniska processer även möjlighet att erbjuda högeffektiva nya processer i framkant av utvecklingen.

Purac ger en rad optimerade lösningar för säkra, miljöanpassade avloppsreningsverks dagliga verksamhet, oavsett storlek. Våra beprövade och avancerade processer inkluderar bland annat:
•Förbehandling
•Försedimentering
•Sekundärbehandling
•Tertiärbehandling & Återvinning
•Slambehandling
•Luktkontroll
•Kemsteg
•Rejektvattenbehandling

Purac har den nödvändiga kunskapen att utforma lämpliga processer för avfallsbehandling av olika typer av avfall som väsentligt kan bidra till att rädda våra resurser.

Vi tillämpar teknik för att utvinna energi från avloppsvatten, producera biogas och gödningsmedel och främja energineutrala anläggningar för avloppsrening.

Genom att optimera prestanda och generera energi från våra avloppstjänster, kontrollerar vi kostnaderna, minskar koldioxidutsläppen och låter våra kunder använda sitt avloppsvatten som en värdefull resurs.

 

Industriellt avloppsvatten
Industrier som kräver effektiv behandling av stora mängder avloppsvatten innefattar exempelvis papper och pappersmassaindustri, livsmedels- och dryckesindustri, biobränslen, energi, gruvdrift och stålindustri.

Behandling av industriellt avloppsvatten för att uppnå en kvalitet på vattnet som lämpar sig för säkert utsläpp presenterar en mängd olika utmaningar, men med hundratals installationer världen över och med över 50 års erfarenhet, har Purac kompetens att erbjuda praktiska, effektiva och kostnadseffektiva lösningar inom alla områden av avloppsrening och för att förbättra tillförlitligheten i kundernas processer och samtidigt uppfylla krav i miljölagstiftningen.

Från första utvärderingen av de bästa processlösningarna hela vägen till driftsättning, uppstart, utbildning och överlämning levererar Purac en kombination av behandlingsstrategier för avloppsvatten som inte bara kommer att spara pengar utan också avsevärt minska vattenförbrukningen.

Purac ger en rad optimerade och miljöanpassade lösningar för daglig användning i avloppsreningsverk, oavsett storlek. Våra beprövade och avancerade processer inkluderar bland annat:
•Förbehandling
•Försedimentering
•Sekundär behandling
•Tertiär behandling & Återvinning
•Slambehandling
•Luktkontroll
•Kemsteg
•Rejektvattenrening, DeAmmon®

Genom att utvärdera de bästa tekniska alternativen, kan vi ge våra kunder rekommendationer – från installation och driftsättning till pågående verksamhetsstöd. Det ger oss möjligheten att leverera kompletta processlösningar. Puracs processingenjörer är stolta över att finna de mest ekonomiska, effektiva och miljövänliga lösningarna till våra kunder.

Vi tillämpar teknik för att utvinna energi från avloppsvatten, producera biogas och främja energineutrala anläggningar avloppsrening.

Genom att optimera prestanda, utvinna värde och generera energi från våra avloppstjänster, kontrollerar vi kostnaderna och minskar koldioxidutsläppen och gör avloppsvatten till en resurs.

No members found

TEKNOLOGIER

VILL DU VETA MER?

REFERENSER