Membranfiltrering på Mølleåverket i Köpenhamn, Danmark

Membranfiltrering på Mølleåverket i Köpenhamn, Danmark

Genom att installera membran-teknik och återställa den naturliga vattenmiljön har Mølleåverket i norra Köpenhamn ambitionen att bli Europas bästa avloppsreningsverk.

Bakgrund

Ekosystemet i sjöar uppströms Mølleåverket avloppsreningsverk (125 000 PE) i Lundtofte Danmark, har förbättrats signifikant som ett resultat av att dagvatten som vanligtvis skickats till sjöar, nu behandlas av avloppsreningsverket och släpps sedan ut direkt i Öresund. Den danska miljömyndigheten började projektet 2008 för att återställa naturliga våtmarkshabitat i sjösystemet. Detta krävde att en del av Mølleåverkets utloppsvatten skulle släppas tillbaka till sjösystemet. Som ett resultat av detta behövde kvalitén på utgående avloppsvatten från Mølleåverket förbättras avsevärt, speciellt med hänsyn till nya EU-regler. Tillgängligt utrymme vid verket var mycket begränsat och därför krävdes en lösning på minimal yta.