Mauri Meishan Avloppsrening

Mauri Meishan Avloppsrening

Rening av Industriellt avloppsvatten i Mauri Meishan

Purac designar en lösning för industriellt avloppsvatten från en jästfabrik för att möta hårdare utsläppskrav i Mauri Meishan, Kina. Processen är en kombination av biologiska och fysikaliska/kemiska metoder.

Avloppsvattnet på industrin kommer från fermenteringen av jäst. Melass används för tillverkning av jäst och i produktionen produceras avloppsvatten. Lösningen från Purac bestod i att designa ett biologiskt reningssteg följt av kemisk koagulation och putsning i aktivkolfilter. Det biologiska reningssteget bestod av en anaerobisk behandling följt av en aerobisk. Detta koncept marknadsförs av Purac under namnet Anamet®. Efter att avloppsvattnet har värmts upp i värmeväxlare samlas det i en bufferttank för att jämna ut förändringar i avloppsvattnets sammansättning.