Kvernevik Avloppsreningsverk i Bergen

Kvernevik Avloppsreningsverk i Bergen

Med anledning av nya reningskrav driver Bergen Kommun ett omfattande projekt för att upp- gradera kommunens avloppsreningsverk. Kvernevik avloppsreningsverk är ett av reningsverken som omfattas i projektet, där Purac AB är utvald processentreprenör.

Det befintliga avloppsreningsverket i Kvernevik är endast anpassat för enklare mekanisk rening och är i behov av modernisering. För att uppfylla de nya reningskraven uppgraderas förbehandlingen och biologisk rening samt slambehandling införs. All befintlig utrustning från det gamla avloppsreningsverket ska demonteras och ersättas med ny.