Ja-Ela Avloppsrening

Ja-Ela Avloppsrening

Ja-Ela Avloppsreningsverk i Colombo

Ja-Ela avloppsreningsverk driftsattes i september 2011 som den första högteknologiska aktivslamanläggningen på Sri Lanka. Processen är designad för att ta bort BOD, kväve och fosfor och anläggningen tar emot industriellt och kommunalt avloppsvatten från förorten Ja-Ela 20 km norr om Colombo.

Bygget av Ja-Elas avloppsreningsverk är en del av Sri Lanka National Water Supply and Drainage Boards pågående program The Ratmalana/Moratuwa and Ja-Ela/Ekala wastewater disposal project, som startade år 2007. Projektet som är finansierade av SIDA och reningsverken själva, är dimensionerade för 36 000 (Ja-Ela) och 100 000 (Ratmalana) personekvivalenter och har designats av Purac. Det totala projektet inkluderar även 7 pumpsstationer och ett ledningsnät.