Idre Avloppsrening

Idre Avloppsrening

Idre Avloppsreningsverk

Älvdalens kommun genomförde med hjälp av Purac AB under åren 2010-12 en projektering och utbyggnad av avloppsreningsverket i Idre för att tillgodose en planerad expansion av Idres turistanläggningar. Upp mot 10 000 nya bäddar är planerade på turistanläggningarna på Idre Fjäll och Himmelsfjäll.

Den stora utmaningen i projektet var att dimensionera och expandera anläggningen för de stora variationerna i belastning över året. Anläggningen skall hantera en belastningsvariation mellan 1 500 PE (personekvivalent) under lågsäsong till maximalt 23 000 PE under högsäsong. I samband med utbyggnaden infördes även biologisk rening.

Eftersom takten och omfattningen för expansionsplanerna av Himmelfjäll är svårbedömda skulle utformningen av anläggningen även anpassats så ett en successiv kapacitetshöjning var möjlig.