Flesland avloppsreningsverk

Flesland avloppsreningsverk

Utbyggnad av Flesland avloppsreningsverk i Bergen, Norge

Flesland avloppsreningsverk byggs ut med anledning av ett omfattande uppgraderingsprojekt av avloppsreningsverk i Bergen Kommun för att möta nya reningskrav. Reningsverket är placerat inuti ett utsprängt bergrum och har en kapacitet på 150 000 PE.

Driftkostnader – avgörande vid beslut om processlösning

För att uppfylla de nya reningskraven uppgraderas förbehandlingen och biologisk rening samt slambehandling införs på reningsverket. Den biologiska reningen består av en aktivt slamprocess i luftad bassäng med efterföljande sedimentering. Den valda processlösningen är mer platskrävande än en kompakt lösning, men har låg driftkostnad. Anläggningen är placerad inuti ett utsprängt bergrum, och processlösning för den biologiska reningen kräver därför noggrann planering och eftertanke. Puracs entreprenad innefattar processdesign samt framtagande av byggunderlag och gränssnitt mot vvs- och elinstallation, utformning, leverans och montering av processutrustning, instrument, automation/styrning, samt driftsättning och utbildning.