Changi Vattenåtervinning

Changi Vattenåtervinning

Anläggning för Vattenåtervinning – DAF Slamförtjockare

När den nya vattenåtervinnsanläggningen i Changi byggdes i Singapore fick Purac med sin DAF-teknik kontrakt på en av de två slamförtjockningsanläggningarna. Slamförtjockaren behandlar ytskum från primärsedimenteringen och från olje- och fettavskiljarna. Meningen är att minimera vattenvolymen som pumpas till rötkamrarna.

Förtjockaren är byggd som två separata DAF-flotationsenheter med följande designdata:

• Flöde: 36 m³/h per enhet
• TSS: 300 – 1 000 mg/l
• TS last: 70 kg/h
• Min. reducering av fasta partiklar: 90 %

Linjerna på Puracs slamförtjockare består av två 15 m² DAF-enheter (Dissolved Air Flotation), två 4,5 m³ värmetankar för det koncentrerade slammet, en dispersionstank och två pumpar för koncentrerat slam.