Bekkelaget reningsverk Oslo

Bekkelaget reningsverk Oslo

Bekkelaget – en helhetslösning för miljön i Oslo

Bekkelaget reningsverk är placerat i bergrum strax intill den vackra Oslofjorden. Recipienten är mycket känslig och ställer höga krav på utgående vatten från avloppsreningsverket. Nya Bekkelaget var en totalentreprenad som genomfördes av Purac AB åren 1997-2001, sedan dess har anläggningen drivits av Puracs driftbolag BEVAS.

Nya Bekkelaget togs i drift år 1999 efter att anläggningen hade byggts ut med ökad hydraulisk kapacitet och fler reningsproceser för att uppfylla ökade reningskrav för en renare Oslofjord. För att förbättra miljön längs Oslofjorden och frilägga mer hamnyta placerades reningsverket i utsprängda bergrum.

Purac, i konsortium med en byggentreprenör, genomförde projektet som totalentreprenad där Puracs ansvar var processdesign och byggunderlag samt leverans och montage av maskinutrustning, instrument, automation/styrning, driftsättning och utbildning.