Alingsås Avlopp

Alingsås Avlopp

Denitrifikation – lösningen för kommunala avloppsreningsverk i Alingsås

Purac levererar en maximalt flexibel process, med optimal användning av existerande volymer till en minimal investeringskostnad!

Europa har under den senaste tiden satt upp relativt hårda krav för kväveutsläpp från kommunala avloppsreningsverk, för att minimera övergödningen i våra gemensamma vattenmiljöer. År 2012 hade fortfarande åtta kommuner i Sverige inte uppnått de nya standardvärdena, där Alingsås kommun var en av dem. Industristaden Alingsås är känd för den berömda Jonas Ahlströmmer som introducerade potatisen som standardföda i Sverige. Han byggde även upp ullbaserade industrier i Västsverige och etablerade garverier.
Avloppsreningsverket i Alingsås kommun finns bredvid Säveån och släpper ut det renade vattnet till sjön Mjörn. Sjön används för fiske, segling och andra fritidsaktiviteter och det är därför viktigt att nå så låga kvävehalter som möjligt i utloppet från reningsverket för att undvika algblomning.