Agroetanol anaerob behandling

Agroetanol anaerob behandling

Anaerobisk behandling av avloppsvatten från bioetanolproduktion

Agroetanol AB är den största producenten i Nordeuropa för spannmålsbaserad etanol som används för inblandning i bensin. Företaget har sin produktionsanläggning i Norrköping. Sedan utbyggnaden 2008 kan Agroetanol årligen leverera 150 000 m³ etanol och 130 000 ton djurprotein, så kallat DDGS (Distiller’s dried grains with solubles). Det svenska kooperativet Lantmännen äger 91 % av aktierna i Agroetanol.

Purac har levererat en anläggning med en anaerobisk process som behandlar och renar avloppsvatten som huvudsakligen består av förorenat kondensat från avdunstnings- och torkningsprocesser när DDGS framställs från dranken. Under processen produceras biogas med en metanhalt på ca 80 %. Den producerade biogasen recirkuleras till produktionen där den behandlas för att användas som substitut till den fossila gasen propan.