Archives

Fiskeby Board

Fiskeby Board

Fiskeby Board Before extension, the wastewater treatment plant at Fiskeby Board Paper Mill consisted of a selector activated sludge process followed by a final clarifier. For short periods, especially in the summer, the floc settling characteristics deteriorate dramatically, leading to excessive sludge losses from the final clarifier. This, in turn, results in SS concentrations up ... Read More
 
Estonian Cell

Estonian Cell

High rate anaerobic effluent treatment for AS Estonian Cell Pulp mill in Kunda, Estonia AS Estonian Cell is the main pulp mill in Estonia. Due to investment in a brand new pulp dryer the owners decided at the same time to invest in a new anaerobic effluent treatment plant for the COD-rich effluent prior to ... Read More
 
Chongqing, China

Chongqing, China

Purac som totalentreprenör för världens största biogasanläggning i Chongqing Chongqing är en av Kinas största och mest snabbväxande städer. En ökande befolkning leder till ökade avfallsmängder. För att möta det växande behovet av avfallsbehandling och samtidigt återanvända värdefull energi lät Chongqing Environment & Sanitation Group Co., LTD bygga en biogasanläggning för restaurangavfall. Chongqings biogasanläggning för ... Read More
 
Bulmers Limited

Bulmers Limited

Bulmers Limited The existing aerobic treatment plant at Bulmers has been upgraded with an anaerobic pre-treatment process for the total effluent. The effluent comes from the bottling lines for cider and other beverages. The main COD load comes from crushing of apples for the cider production. The effl uent passes through a rotating sieve for ... Read More
 
BRAB Lapin Kulta

BRAB Lapin Kulta

BRAB Lapin Kulta The municipal wastewater treatment plant in Haparanda, Sweden, has been retrofitted with an anaerobic pre-treatment process for brewery effluent. The brewery effluent comes from the nearby Lapin Kulta Brewery in Finland and passes through a rotating sieve for removal of bottle caps, crushed glass and paper, followed by an equalisation tank. The ... Read More
 
Bornsjöverket

Bornsjöverket

Bornsjön – samarbete mellan Purac och Skanska Bornsjön är Stockholms läns största reservvattentäkt och har sedan 1920 varit ett vattenskyddat område. Stockholm Vatten har nu bestämt att sjön ska renas. Det är på grund av de höga halterna fosfor som lagrats i bottensedimenteringen och som frigörs under sensommaren som genererar den begynnande försämringen av vattenkvalitén. ... Read More
 
Beijing Biogas

Beijing Biogas

Increased biogas production and reduced sludge quantities in Beijing China is at the moment the world leading country when it comes to investments within environment and renewable energy. There are many discussions about sludge treatment and increased use of biogas instead of coal, to reduce emissions of particulates and air pollution. It is a big ... Read More
 
Biogasanläggning i Halden

Biogasanläggning i Halden

Biogasanläggning i Halden Investering i en termofil rötningsanläggning minskar slamvolymerna, stabiliserar och hygieniserar slammet samt omvandlar slam till värdefull biogas som kan användas bland annat för produktion av värme till ett intilliggande bostadsområde. Remmendalen har fått utsläppskrav från myndigheterna som innebär att anläggningen nyligen har kompletterats med ett biologiskt reningssteg. Samtidigt har man passat på ... Read More
 
Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga Karlskoga Biogas AB ägs av Karlskoga Energi & Miljö AB som är ett kommunalt bolag som jobbar med el- och värmeenergi, avloppsvatten, dricksvatten och avfallshantering. Biogas är ett av de mer miljövänliga bränslena och tack vare lokal produktion och ett stort urval av råmaterial har det många fördelar i förhållande till ... Read More
 
Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge

Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge

Utbyggnad av Nye Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge Purac AB har byggt ut den befintliga biogasanläggningen Nya Mjøsanlegget i Lillehammer. Anläggningen ska ta emot matavfall med en kapacitet på 43 500 ton/år i förbehandlingen varav 30 000 ton organiskt avfall går vidare till THP-processen. I efterföljande rötningsprocess genereras runt 15 000 Nm³ biogas per dag. Mjøsanlegget ... Read More