Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken

Ny buffert tank samt ersättning av uttjänta hygieniseringstankar. Bakgrund Tekniska verken i Linköping har på sin biogasanläggning i Åby Kallerstad 1 st 250 kbm stor bufferttank sedan mitten på 90-talet, denna är bedömd som uttjänt då det har uppstått läckor på flera ställen. Det beslutas om upphandling av ny bufferttank på samma plats. Purac AB … Continued