Monthly Archives: april 2019

Sjöhög ARV Ystad

Sjöhög ARV Ystad

År 2012 tog Ystad kommun beslut om att göra en om- och tillbyggnad av det befintliga reningsverket Sjöhög. Reningsverket var av stort behov att rustas upp samt renoveras, men även förbättring av reningsprocessen samt en kapacitetsökning behövdes.   I juni 2013 valdes Purac som samarbetspartner i partneringprojektet efter offentlig upphandling, och i samband med detta ... Read More