Monthly Archives: januari 2019

Chongqing, China

Chongqing, China

Purac som totalentreprenör för världens största biogasanläggning i Chongqing Chongqing är en av Kinas största och mest snabbväxande städer. En ökande befolkning leder till ökade avfallsmängder. För att möta det växande behovet av avfallsbehandling och samtidigt återanvända värdefull energi lät Chongqing Environment & Sanitation Group Co., LTD bygga en biogasanläggning för restaurangavfall. Chongqings biogasanläggning för ... Read More
 
Bulmers Limited

Bulmers Limited

Bulmers Limited The existing aerobic treatment plant at Bulmers has been upgraded with an anaerobic pre-treatment process for the total effluent. The effluent comes from the bottling lines for cider and other beverages. The main COD load comes from crushing of apples for the cider production. The effl uent passes through a rotating sieve for ... Read More
 
BRAB Lapin Kulta

BRAB Lapin Kulta

BRAB Lapin Kulta The municipal wastewater treatment plant in Haparanda, Sweden, has been retrofitted with an anaerobic pre-treatment process for brewery effluent. The brewery effluent comes from the nearby Lapin Kulta Brewery in Finland and passes through a rotating sieve for removal of bottle caps, crushed glass and paper, followed by an equalisation tank. The ... Read More
 
Bornsjöverket

Bornsjöverket

Bornsjön – samarbete mellan Purac och Skanska Bornsjön är Stockholms läns största reservvattentäkt och har sedan 1920 varit ett vattenskyddat område. Stockholm Vatten har nu bestämt att sjön ska renas. Det är på grund av de höga halterna fosfor som lagrats i bottensedimenteringen och som frigörs under sensommaren som genererar den begynnande försämringen av vattenkvalitén. ... Read More
 
Beijing Biogas

Beijing Biogas

Increased biogas production and reduced sludge quantities in Beijing China is at the moment the world leading country when it comes to investments within environment and renewable energy. There are many discussions about sludge treatment and increased use of biogas instead of coal, to reduce emissions of particulates and air pollution. It is a big ... Read More