Slambehandling

NSR_E122543-E2

Purac erbjuder olika tekniska lösningar och processer för att minimera uppkomsten av slam i de initiala faserna av vattenbehandling. För slam som återstår efter återvinning, minimerar vi vikt och volym och ta bort skadliga ämnen före omhändertagande. Våra hållbara lösningar möter rigorösa hälso- och miljönormer. Vi betraktar inte slam som avfall utan som en värdefull resurs!

Moderna reningsverk är mycket effektiva och resulterar i ökad fast produktion. Att hantera de ökande slamvolymer som genereras av kommunala och industriella vatten- och avloppsbehandlingsprocesser är en viktig miljöutmaning för kommuner över hela världen.

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en väldigt komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens övergripande sexuella dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell bidra. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.