Service

Vi tillhandahåller heltäckande serviceåtaganden

Purac Maskinentreprenad är en del av entreprenadverksamheten inom Purac AB och tillhandahåller maskinentreprenad och service inom följande områden:

  • Stora och små maskinentreprenader inom vatten, avlopp och biogas
  • Arbeten på löpande räkning enligt vårt standardavtal
  • Arbeten efter ramavtal och serviceavtal med våra kunder
  • Om-, till-, och nybyggnation samt service av badanläggningar
  • Service inom alla Puracs arbetsområden med erfarna montörer och fullt utrustade servicebussar
  • Akut service vid driftstopp, haverier, brand och liknande
  • Svetsning av PE-plast och gasledningar
  • Provtryckningar av rörsystem, tankar och kärl
  • Montage av klenrör och högtrycksledningar inklusive kopplingar.

Vi erbjuder även projektering av mindre vatten- och avloppsreningsverk, sammanställning och skapande av dokumentation på befintliga anläggningar samt skapande av flödesschema och ritningar for befintliga installationer.

Trygga driftsavtal

For att säkerställa optimal driftsäkerhet till lägsta möjliga kostnad, erbjuder Purac Maskinentreprenad löpande serviceavtal med takpris. Vi deltar tillsammans med er egen driftpersonal till att utveckla kostnadseffektivare lösningar på gamla och nya problem. Vi står därtill till tjänst med teknisk support och utarbetar anpassade lösningar för att utveckla driftsekonomin i befintliga anläggningar. Som en del av en stor koncern med mångårig erfarenhet i branschen besitter vi mycket bred erfarenhet och kompetens. Serviceverksamheten kännetecknas av erfarna, svetslicensierade montörer, välutrustade servicefordon och hög beredskap. Våra servicemontörer har också stöd av en kompetent teknikstab.

Driftsäkerhet

Servicekonceptet säkrar driftsäkerhet och driftekonomin och bygger på närheten till kunderna, en ofta mångårig lokal erfarenhet och omfattande kännedom om de aktuella anläggningarna. Många av dem har vi själva varit med och byggt, på andra är vi nästan lika hemtama som de egna medarbetarna. Som en del av Purac kan vi därtill erbjuda de mervärden som utbyte av erfarenhet mellan olika anläggningar innebär.

Regionala kontaktpersoner