Service

Vi tillhandahåller heltäckande serviceåtaganden

[slideshow_deploy id=’2610’]

Purac Maskinentreprenad är en del av entreprenadverksamheten inom Purac AB och tillhandahåller maskinentreprenad och service inom följande områden:

  • Stora och små maskinentreprenader inom vatten, avlopp och biogas
  • Arbeten på löpande räkning enligt vårt standardavtal
  • Arbeten efter ramavtal och serviceavtal med våra kunder
  • Om-, till-, och nybyggnation samt service av badanläggningar
  • Service inom alla Puracs arbetsområden med erfarna montörer och fullt utrustade servicebussar
  • Akut service vid driftstopp, haverier, brand och liknande
  • Svetsning av PE-plast och gasledningar
  • Provtryckningar av rörsystem, tankar och kärl
  • Montage av klenrör och högtrycksledningar inklusive kopplingar.

Vi erbjuder även projektering av mindre vatten- och avloppsreningsverk, sammanställning och skapande av dokumentation på befintliga anläggningar samt skapande av flödesschema och ritningar for befintliga installationer.

Trygga driftsavtal

For att säkerställa optimal driftsäkerhet till lägsta möjliga kostnad, erbjuder Purac Maskinentreprenad löpande serviceavtal med takpris. Vi deltar tillsammans med er egen driftpersonal till att utveckla kostnadseffektivare lösningar på gamla och nya problem. Vi står därtill till tjänst med teknisk support och utarbetar anpassade lösningar för att utveckla driftsekonomin i befintliga anläggningar. Som en del av en stor koncern med mångårig erfarenhet i branschen besitter vi mycket bred erfarenhet och kompetens. Serviceverksamheten kännetecknas av erfarna, svetslicensierade montörer, välutrustade servicefordon och hög beredskap. Våra servicemontörer har också stöd av en kompetent teknikstab.

Driftsäkerhet

Servicekonceptet säkrar driftsäkerhet och driftekonomin och bygger på närheten till kunderna, en ofta mångårig lokal erfarenhet och omfattande kännedom om de aktuella anläggningarna. Många av dem har vi själva varit med och byggt, på andra är vi nästan lika hemtama som de egna medarbetarna. Som en del av Purac kan vi därtill erbjuda de mervärden som utbyte av erfarenhet mellan olika anläggningar innebär.

Regionala kontaktpersoner 

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för flera hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en väldigt komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste sexuella dysfunktion är erektions dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver yrkesmässig hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.