Sävsjö Biogasanläggning i Sävsjö, Sverige

Savsjo_hemsidan

Bakgrund
Sävsjö Biogas AB är ett företag som ägs av Göteborg Energi och lokala bönder i Sävsjö regionen. Sävsjö är en del av södra Sverige, och inom en radie av 3 km finns ca 20 stora gårdar med stora boskap. Villkor för att producera biogas från gödsel är därmed mycket god utifrån anläggningens läge.

Lösning
Sävsjö Biogas AB har byggt en ny biogasanläggning i Sävsjö . Denna biogasanläggning mottagar gödsel, men vissa andra organiska avfallsprodukter såsom slaktavfall och rejekt vatten. Anläggningen ska också kunna motta gräsensilage från den närliggande regionen . Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgas och distribueras av en lokal bensinstation och containertruckar till regionens tankställen . Restprodukten (rötrester ), går tillbaka till bönderna och är en mycket bra gödningsmedel för odling av livsmedel och foder.

Två linjer för substrat
Anläggningen har två linjer för substrat:

  • Flytande gödsel och
  • Fast gödsel

Process
Substraten blandas i en buffert tank och förbehandlas i ett pastöriseringssteg före uppslutningen. Pastöriseringen görs i satser av 70 ° C under en timme. Substratet cirkuleras över värmeväxlare för att uppnå rätt temperatur vid 52 ° C (Thermo matsmältningen ). Därefter pumpas substrater in i rötningstankar. Rötningen sker i två tankar (6000 m3 och 3000 m3 ) . I rötningen omvandlas det organiskt substratet till metangas och koldioxid av olika anaeroba bakterier.

Rå biogas uppgraderas i ett CApure® reningsverk . CApure® uppgraderar biogasen till biometan, för användning som fordonsbränsle. Det digererade substratet lagras i ett kombinerat lagringstank för substrat och biogas. Rötresten samlas in av samma lastbilar som levererar flytande gödsel och transporteras tillbaka till lantbrukare som rik gödsel.

biogas_svenska

Bio-metan komprimeras i CApure® anläggningen och överförs genom en rörledning till en högtryckskompressoranläggning. HP-anläggning komprimerar biometan till 250 bar och fyller gasbehållare och matar fyllstationen med rent, ”grönt” kraftfullt fordonsbränsle.

Resultat

Substrat våta ton volymer/år:

  • Flytande gödsel 73 600 ton/år
  • Fast gödsel 6 700 ton/år
  • Slakteriavfall och avloppsvatten 6 100 ton/år

Totalt 86 400 ton/år

Total biogasproduktion : 3 300 000 Nm3/år

  • Metan halt ≥ 60 %
  • Biometan produktion för fordonsbränsle är ca 20 GWh / år eller motsvarande 2,2 miljoner liter bensin
  • Bio produktion av gödselmedel
  • Ungefär 84 000 ton/år av biogödsel går tillbaka till jordbruk som en hög kvalitet gödsel

Case story
Engelska: Savsjö Biogas

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens sammanlagda kön dysfunction är erektil dysfunktion. Alla med könsbestämma hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som begagnade. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.