Rening av processvatten

beverage_iStock_000005648249Small

Vatten är en viktig ingrediens för många industriella användare. Det är ofta mycket mer än en metod för kylning, en metod för att höja ång-, transport- eller rengöringsmedium; Det är en viktig beståndsdel i processen eller i slutprodukten som produceras.

Processvatten definieras som det vatten som används i tillverkningsprocesser inom t.ex. Pappers & massaindustrin, Mat & dryckesindustrin eller i dricksvatten produktion.

Processrelaterade vattenreningsproblem kan lösas med hjälp av olika behandlingstekniker, t.ex. DAF Dissolved Air Flotation, GEWE Lamellsedimentering och UF/NF-membran. På Purac samarbetar vi med våra kunder för att utveckla helt skräddarsydda processvatten behandlingslösningar för att möta deras behov.

Dagens globala krav för att minska vattenförbrukningen innebär att alltmer krav ställs för förbättringar av vattenhantering, särskilt i industriella processer. Puracs up-to-date lösningar och vår mångåriga globala erfarenhet inom många olika branscher gör att vi kan möta dessa utmaningar.

I många av dessa processer är det viktigt att kontrollera vissa komponenter för att påverka vattnets smak, korrosivitet och dess tendens till att bilda beläggning eller dess hållbarhet. Några av de beståndsdelar vi behandlar är:

  • Färg
  • NOM (Natural Organic Matter)
  • Oorganiskt innehåll
  • Organisk halt
  • Partiklar
  • Mikroorganismer, dvs bakterier, protozoer, virus

Purac har ett antal lösningar som säkerställer tillförlitlig och effektiv produktion av processvatten, för att säkerställa att det vatten som produceras är konsekvent och pålitlig kvalitet.