Organisation

Purac Group består av Purac AB, Purac Enviromental Systems Co., Ltd, Purac Lanka (Pvt) Ltd och BEVAS AS:

Purac group

Purac AB
Purac AB är moderbolaget med huvudkontor i Lund. Därifrån erbjuds alla typer av entreprenader inom vatten- och avloppsrening, samt biogas till kunder i Sverige och internationellt. Purac AB har också kontor i Kalmar, Kungsbacka och Kristianstad varifrån det i huvudsak erbjuds maskinentreprenader, ramavtal och service till den svenska marknaden. Lokalen i Kristianstad är också en serviceverkstad där prefabriceringsarbeten med fördel utförs. Servicekonceptet säkrar driftsäkerhet och driftekonomi och bygger på närheten till kunderna, en ofta mångårig lokal erfarenhet och omfattande kännedom om de aktuella anläggningarna. Många av dem har vi själv varit med och byggt, på andra är vi nästan lika hemtama som de egna medarbetarna. Som en del av Purac kan vi därtill erbjuda de mervärden som utbyte av erfarenhet mellan olika anläggningar innebär.

Purac Enviromental System Co,. Ltd
Purac Enviromental System Co,. Ltd har varit verksamt sedan 1993. Det har ett 40-tal medarbetare och är lokaliserat i Beijing. Här arbetar vi med kommunala projekt inom främst avloppsvattenrening, slambehandling och biogas samt med industriprojekt inom främst papper/massa och livsmedelsindustri.

För närvarande är vi bland annat engagerade i utbyggnaden av fem stora rötningsanläggningar med termisk hydrolys, som ska behandla större delen av Beijings avloppsslammängd. Purac levererar också ett flertal andra biogasprojekt, såsom Chongqing vars anläggning har kapacitet för behandling av 1000 m3 restaurangavfall per dag.

Purac Lanka (Pvt) Ltd.
Purac har ett lokalt bolag på Sri Lanka med kontor i Colombo, Purac Lanka (Pvt) Ltd. Härifrån bedrivs process och maskinentreprenader på den Lankesiska marknaden. Purac har varit aktiva sedan 2003, och har sedan sess drivit ett antal projekt inom både vatten och avloppsrening och har stor erfarenhet av både effektiva tekniska lösningar samt projektgenomförande i denna region. Som exempel kan nämnas Jaela WWTP, Ratmalana WWTP samt Kaluganga WTP.   

Bekkelaget vann AS, BEVAS
BEVAS grundades 2001 är placerat i Olso, Norge. Företagets primära ansvar är att driva Bekkelaget avloppsreningssanläggning. BEVAS har avtal med Oslo kommun om driften av Bekkelaget avloppsreningverk som Purac byggde 1998-2001. Det huvudsakliga målet är att se till att avloppsvatten från cirka 320 000 personer hanteras på ett sådant sätt att Oslofjorden kan användas för rekreation och att myndighetskrav uppfylls, och att detta sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.