Kommunalt avloppsvatten

gao6
Purac är världsledande på att leverera avloppsreningslösningar som uppfyller alla de olika behov en kommun kan ställa på rening av kommunalt avloppsvatten. Våra lösningar är skräddarsydda, effektiva och kostnadseffektiva lösningar som täcker hela avloppsreningscykeln.

Tack vare vår långa erfarenhet inom kommunal avloppsrening, utvecklar vi unika processkoncept anpassade till anläggningen. För varje steg i processen kan vi erbjuda lösningar anpassade till kundernas behov.

Vår erfarenhet kompletteras ständigt genom forskning. Därför har vi förutom vanliga tekniska processer även möjlighet att erbjuda högeffektiva nya processer i framkant av utvecklingen.

Purac ger en rad optimerade lösningar för säkra, miljöanpassade avloppsreningsverks dagliga verksamhet, oavsett storlek. Våra beprövade och avancerade processer inkluderar bland annat:

  • Förbehandling
  • Försedimentering
  • Sekundärbehandling
  • Tertiärbehandling & Återvinning
  • Slambehandling
  • Luktkontroll
  • Kemsteg
  • Rejektvattenbehandling

Purac har den nödvändiga kunskapen att utforma lämpliga processer för avfallsbehandling av olika typer av avfall som väsentligt kan bidra till att rädda våra resurser.

Vi tillämpar teknik för att utvinna energi från avloppsvatten, producera biogas och gödningsmedel och främja energineutrala anläggningar för avloppsrening.

Genom att optimera prestanda och generera energi från våra avloppstjänster, kontrollerar vi kostnaderna, minskar koldioxidutsläppen och låter våra kunder använda sitt avloppsvatten som en värdefull resurs.