Möt en medarbetare – Processingenjör

 Jag får jobba med att lösa miljöproblem varje dag”
Linda Kanders, 37 år, 50 % Processingenjör och 50 % Industridoktorand
linda_kanders

– Jag läste till civilingenjör i miljö & vatten i Uppsala för att sedan göra mitt examensarbete på Purac. Jag kollade i mikroskop på filamentösa bakterier, och hjälpte ett verk som hade en del utmaningar med sitt slam. Sedan blev jag antagen som trainee på Purac under 1,5 år där jag fick vara på de olika avdelningarna och kontoren inom företaget. Jag var mest intresserad av processavdelningen och började där efter traineeprogrammet tog slut.

Idag kombinerar Linda sin tjänst som Processingenjör inom dricksvatten- avloppsvatten- och biogasprojekt på 50 %, och som Industridoktorand vid Mälardalens högskola/Lunds Tekniska högskola på 50 %.

– Just nu ansvarar jag för uppstarten av en biogasanläggning med matavfall som huvudsubstrat. Jag ville även väldigt gärna förkovra mig inom deammonifikation, som är en process som jag jobbat med under alla mina år på Purac.

De närmsta åren vill Linda fortsätta sin bana mot att bli specialist inom sitt område.