Miljö och Hållbarhet

Vi tar vårt ansvar för miljön – vi strävar alltid efter att minska energibehovet och användning av jordens resurser. Vi använder så långt som möjligt miljövänliga material och produkter, och värnar om detta från början till slut. Vi verkar också för att införa nya tekniska lösningar med mindre miljöpåverkan.

Vi på Purac utför arbeten som förbättrar dricksvattenkvaliteten för konsumenten och processvattenkvaliten för industrin. Vi förbättrar även reningsprocessen i reningsverk och minskar därför belastningen på våra hav och vattendrag. De biogasproduktionsanläggningar som vi levererar bidrar till en ökad produktion av miljövänlig och förnyelsebar energi – samtidigt som vårt avfall omvandlas till en resurs. Purac är verksamma i hela kretsloppet.

Vi arbetar ständigt för att förhindra förorening av miljön. Vi följer gällande lagar och andra krav och håller oss uppdaterade om ny teknik och nya material som minimerar utsläpp och skador på miljön.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OSHAS 18001.

kretslopp

Generellt kan farmaceuter sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens övergripande kön dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.