Miljö och Hållbarhet

Vi tar vårt ansvar för miljön – vi strävar alltid efter att minska energibehovet och användning av jordens resurser. Vi använder så långt som möjligt miljövänliga material och produkter, och värnar om detta från början till slut. Vi verkar också för att införa nya tekniska lösningar med mindre miljöpåverkan.

Vi på Purac utför arbeten som förbättrar dricksvattenkvaliteten för konsumenten och processvattenkvaliten för industrin. Vi förbättrar även reningsprocessen i reningsverk och minskar därför belastningen på våra hav och vattendrag. De biogasproduktionsanläggningar som vi levererar bidrar till en ökad produktion av miljövänlig och förnyelsebar energi – samtidigt som vårt avfall omvandlas till en resurs. Purac är verksamma i hela kretsloppet.

Vi arbetar ständigt för att förhindra förorening av miljön. Vi följer gällande lagar och andra krav och håller oss uppdaterade om ny teknik och nya material som minimerar utsläpp och skador på miljön.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OSHAS 18001.

kretslopp