MBR

Lundtofte_IMG_1163

Tekniken med membranbioreaktorer (MBR) är en kombination av behandling och separation av bioslam. Det görs med hjälp av mikro- eller ultrafiltreringsmembran med porstorlekar från 10 nm till 0,5 µm för att kunna producera ett partikelfritt avloppsvatten. Det senare steget ersätter den slutgiltiga sedimenteringsbassängen som används i konventionella bioslambehandlingar som separerar med hjälp av gravitationskraft. Den fysiska barriären som membranet skapar ger fullständig disinfektion av det behandlade vattnet. Det tillåter även drift vid högre slamkoncentrationer (normalt upp till 12 g/l istället för max. 3 g/l i ett konventionellt verk) och den nödvändiga volymen, arean och/eller slamproduktionen kan minska. Membranbioreaktorer eller MBRs, innefattar en unik avloppsvattenreningsprocess designad för både kommunala och industriella tillämpningar. MBR-system kan användas i tillämpningar som avloppsvattenrening, återvinning av vatten, nybyggnationer i ombyggnader såväl som totalentreprenader.

Behovet av att återvinna avloppsvatten samt striktare miljölagstiftning gör MBR-systemet till en bärkraftig lösning för nuvarande och framtida avloppsreningsverk. Purac gör MBR:er för stora kommunala avloppslösningar som antingen kan vara nedsänkta i betongtankar eller som paketerade sidströmmar för mindre flöden.

Generellt kan farmaceuter sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens sammanlagda sexuella dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver yrkesmässig hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som begagnade. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.