MBBR

wastewater

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) är en teknologi där Purac har erfarenhet sedan 90-talet då tekniken utvecklades. Processen baseras på en biofilm-process med bärare i rörelse (till skillnad mot till exempel biobäddar). Kärnan i processen är bärarna som är i rörelse och vanligtvis har en densitet precis under vattnets. Bärarna hålls suspenderade i vattnet med hjälp av luft från luftare i aerobiska processer och av omrörare i anoxiska/anaerobiska processer. Purac har erfarenheter från olika typer av bärare och väljer den bästa typen för varje specifikt projekt.

Processen behöver ingen slamretur och har fördelar från biofilmens processtabilitet där en aktivslamprocess är ostabil. Variationer i parametrar som pH, temperatur, toxicitet osv. påverkar en MBBR-process, men den kan återhämta sig mycket snabbare än en aktivslamprocess.