Dricksvatten

Potable_Water

Rent vatten är avgörande för överlevnaden av världens befolkning . Varje levande varelse är beroende av vatten för sin överlevnad. 98 % av vattnet på jorden är saltvatten, 1,6 % är is och endast 0,4 % är grund- och ytvatten, vilket är den enklaste och vanligaste källan för produktion av dricksvatten. På grund av ökade föroreningar av råvattenkällor krävs fler och mer komplexa behandlingstekniker.

Dagens globala krav på minskad vattenförbrukning och återvinning av vatten kräver förbättringar i vårt sätt att hantera vatten. Puracs egna beprövade och pålitliga tekniker i kombination med vår stora globala erfarenhet, gör att våra lösningar kan möta dessa utmaningar.

drinking_water_4240356
Dessa utmaningar omfattar avlägsnande eller reduktion av :

  • Färg
  • Grumlighet
  • Järn
  • Mangan
  • NOM (naturligt organiskt material )
  • Oorganiskt innehåll
  • Organisk halt
  • Partiklar
  • Mikroorganismer, dvs bakterier, protozoer (Cryptosporidium och Giardia ) och virus

För att hantera dessa problem har Purac ett antal beprövade tekniker för att säkerställa tillförlitlig och effektiv produktion av dricksvatten, t ex Dissolved Air Flotation (DAF), Flofilter™, Sandfilter, GEWE™ Lamella Clarifier och UF/NF-membran. På Purac, strävar vi efter att skapa ett partnerskap med våra kunder för att utveckla helt kundanpassade och optimerade processvattenbehandlingslösningar, för att möta kundernas krav och behov av en tillförlitlig och säker produktion av deras vattenbehov.