Dricksvatten

Potable_Water

Rent vatten är avgörande för överlevnaden av världens befolkning . Varje levande varelse är beroende av vatten för sin överlevnad. 98 % av vattnet på jorden är saltvatten, 1,6 % är is och endast 0,4 % är grund- och ytvatten, vilket är den enklaste och vanligaste källan för produktion av dricksvatten. På grund av ökade föroreningar av råvattenkällor krävs fler och mer komplexa behandlingstekniker.

Dagens globala krav på minskad vattenförbrukning och återvinning av vatten kräver förbättringar i vårt sätt att hantera vatten. Puracs egna beprövade och pålitliga tekniker i kombination med vår stora globala erfarenhet, gör att våra lösningar kan möta dessa utmaningar.

drinking_water_4240356
Dessa utmaningar omfattar avlägsnande eller reduktion av :

  • Färg
  • Grumlighet
  • Järn
  • Mangan
  • NOM (naturligt organiskt material )
  • Oorganiskt innehåll
  • Organisk halt
  • Partiklar
  • Mikroorganismer, dvs bakterier, protozoer (Cryptosporidium och Giardia ) och virus

För att hantera dessa problem har Purac ett antal beprövade tekniker för att säkerställa tillförlitlig och effektiv produktion av dricksvatten, t ex Dissolved Air Flotation (DAF), Flofilter™, Sandfilter, GEWE™ Lamella Clarifier och UF/NF-membran. På Purac, strävar vi efter att skapa ett partnerskap med våra kunder för att utveckla helt kundanpassade och optimerade processvattenbehandlingslösningar, för att möta kundernas krav och behov av en tillförlitlig och säker produktion av deras vattenbehov.

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för flera hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” betänkanden att mänens övergripande sexuella dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara trygga. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.