Industriellt avloppsvatten

1559889

Industrier som kräver effektiv behandling av stora mängder avloppsvatten innefattar exempelvis papper och pappersmassaindustri, livsmedels- och dryckesindustri, biobränslen, energi, gruvdrift och stålindustri.

Behandling av industriellt avloppsvatten för att uppnå en kvalitet på vattnet som lämpar sig för säkert utsläpp presenterar en mängd olika utmaningar, men med hundratals installationer världen över och med över 50 års erfarenhet, har Purac kompetens att erbjuda praktiska, effektiva och kostnadseffektiva lösningar inom alla områden av avloppsrening och för att förbättra tillförlitligheten i kundernas processer och samtidigt uppfylla krav i miljölagstiftningen.

Från första utvärderingen av de bästa processlösningarna hela vägen till driftsättning, uppstart, utbildning och överlämning levererar Purac en kombination av behandlingsstrategier för avloppsvatten som inte bara kommer att spara pengar utan också avsevärt minska vattenförbrukningen.

Purac ger en rad optimerade och miljöanpassade lösningar för daglig användning i avloppsreningsverk, oavsett storlek. Våra beprövade och avancerade processer inkluderar bland annat:

  • Förbehandling
  • Försedimentering
  • Sekundär behandling
  • Tertiär behandling & Återvinning
  • Slambehandling
  • Luktkontroll
  • Kemsteg
  • Rejektvattenrening, DeAmmon®

Genom att utvärdera de bästa tekniska alternativen, kan vi ge våra kunder rekommendationer – från installation och driftsättning till pågående verksamhetsstöd. Det ger oss möjligheten att   leverera kompletta processlösningar. Puracs processingenjörer är stolta över att finna de mest ekonomiska, effektiva och miljövänliga lösningarna till våra kunder.

Vi tillämpar teknik för att utvinna energi från avloppsvatten, producera biogas och främja energineutrala anläggningar avloppsrening.

Genom att optimera prestanda, utvinna värde och generera energi från våra avloppstjänster, kontrollerar vi kostnaderna och minskar koldioxidutsläppen och gör avloppsvatten till en resurs.