Anaerob behandling med granulär teknik

Lapinkulta_S_L1010547

Anaerob granulär teknik bygger på samma mikrobiologiska principer som konventionell rötning, men reaktorkonstruktionen är helt annorlunda. En annan skillnad är att avloppsvattnet behandlas, och inte slam, så att det organiska materialet måste vara i en löslig form.

Reaktorkonfigurationen kommer att utnyttja den naturliga förmågan för anaeroba mikroorganismer att utveckla granulärt slam med mycket goda sedimenteringsegenskaper. Detta gör det möjligt att utforma extremt kompakta reaktorer och utrymmessnåla anläggningar. Eftersom det är en anaerob teknik, kommer driftskostnaderna bli mycket lägre än de alternativa aeroba processer.

Normala användningsområden är livsmedelsbranschen, massa- och pappersindustrin, dryck, läsk och andra typer av industri.  Purac AB har erfarenhet från alla dessa områden.