Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem

GEWE

Till skillnad från andra teknologier för sedimentering, erbjuder Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem optimalt utnyttjande av sedimenteringsbassängens horisontella yta.

Tekniken ger också bättre resultat än andra alternativ, då de hydrauliska förhållandena vid inlopp och utlopp är optimala tack vare de tätt packade lamellplåtarna, samt individuell flödesstyrning vid respektive inlopp och utlopp till varje lamellcell.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem definieras som ett motströms separations system, där inkommande vatten strömmar uppåt, i motsatt riktning till slammet som glider neråt på lamellplåtarna.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem kan användas i flera applikationer för dricksvatten och avloppsvatten, beroende på applikation varierar den hydrauliska ytbelastningen på den projicerade ytan typiskt mellan 0,7 – 2,0 m/h, motsvarande ~ 12 – 15 m/h på bottenytan, detta ger ett mycket litet platsbehov jämfört med konventionell sedimentering.

Beroende på applikation, varierar lamellernas lutning till horisontallplanet mellan 50 – 60 grader och avståndet mellan lamellplåtarna varierar mellan 50 – 100 mm.

 

Tack vare uppbyggnaden kan installationen ske snabbt och rationellt, och igångkörning efter installation kan ske direkt.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem kan med fördel användas för uppgradering och kapacitetsökning för befintliga sedimenteringsbassänger.

De flesta typer av slamskrapor kan integreras med lamellsystemet och det är dessutom möjligt att lägga till en förtjockningsfunktion i botten av bassängen.

Hela systemet är tillverkat av näst intill underhållsfritt rostfritt stål, antingen AISI 304/304L eller AISI 316/316L. Lamellplåtarna finns dessutom tillgängliga i ABS – PMMA.

Samtliga lamellplåtar är individuellt upptagbara, om behov skulle uppstå.

In the unique GEWE system, the in-flowing water does not collide with sludge that has already settled, and full control of flow is obtained between each lamella.