Flootek™ – DAF Enheter

Flootek_2

Under produktnamnet Flootek™, levererar Purac prefabricerade, kundanpassade och skidmonterade DAF enheter I rostfritt eller syrafast stål, för enkel och snabb uppställning och anslutning. De prefabricerade enheterna används i huvudsak i applikationer inom olika industrier så som; livsmedelsindustri, petrokemisk industri, pappers- och massaindustri och ytbehandlingsindustri.

Flootek