Flotation / Flofilter™

Purac Flofilter™ — Kombinerad flotation och filtrering

Purac Flofilter™, är ett etablerat och väl beprövat system för rening av bl.a. ytvatten för dricksvattenframställning, utvecklat av Purac på 1960-talet.

Purac Flofilter™, är ett kompakt, utrymmesbesparande och effektivt system, som kombinerar flotation och filtrering i samma bassäng. Puracs två-stegs Flofilter™ system erbjuder ett antal påtagliga fördelar; så som snabb driftsättning och avstängning; liten volym av slam p.g.a högre TS, ~3 %; utmärkt avskiljning av alger; låg spolvattenförbrukning, 3-4 % av producerad vattenmängd, baserat på en spolning per dag. Backspolning initieras antingen via tid, tryckfall, grumlighet eller manuellt. Traditionell luft – vatten spolning användes för backspolningssekvensen.

 DAF_classic