Flotation

Flotation

Puracs Dissolved Air Flotation-teknik är en effektiv och snabb metod som har utvecklats och förfinats sedan 1950-talet för separation av partiklar från vatten och avloppsvatten.

Tillämpningar

Puracs DAF system är en utbredd lösning för partikelseparation i vattenverk, kommunala och industriella avloppsreningsverk, slamförtjockning och även rening av industriella avlopp från livsmedels-, pappers- och massaindustrin.

Effektiv
Reduktionen av suspenderat material är utmärkt, vanligtvis >95 %.

Kompakt
En hydraulisk belastning på upp till 15 m/h kan behandlas i utrymmen med begränsad yta.

Överlägsen separation av suspenderat material
Vattnet som kommer in i DAF-tanken injiceras med en högtrycks luft/vattenlösning bestående av cirka 10 % återcirkulerat vatten av verkets totalflöde genom ett luft/vatten dispersionssystem. Styrning av tryckventiler gör att trycket hos det recirkulerade vattnet plötsligt släpper. Denna tryckskillnad skapar mikro-bubblor som fästs till floccar och bär snabbt med sig dem till ytan och skapar ett stabilt flytande slam.

 

 

Generellt kan farmaceuter sälja till klienter med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få info som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig översikten om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste sexuella dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som begagnade. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.