Flotation

Flotation

Puracs Dissolved Air Flotation-teknik är en effektiv och snabb metod som har utvecklats och förfinats sedan 1950-talet för separation av partiklar från vatten och avloppsvatten.

Tillämpningar

Puracs DAF system är en utbredd lösning för partikelseparation i vattenverk, kommunala och industriella avloppsreningsverk, slamförtjockning och även rening av industriella avlopp från livsmedels-, pappers- och massaindustrin.

Effektiv
Reduktionen av suspenderat material är utmärkt, vanligtvis >95 %.

Kompakt
En hydraulisk belastning på upp till 15 m/h kan behandlas i utrymmen med begränsad yta.

Överlägsen separation av suspenderat material
Vattnet som kommer in i DAF-tanken injiceras med en högtrycks luft/vattenlösning bestående av cirka 10 % återcirkulerat vatten av verkets totalflöde genom ett luft/vatten dispersionssystem. Styrning av tryckventiler gör att trycket hos det recirkulerade vattnet plötsligt släpper. Denna tryckskillnad skapar mikro-bubblor som fästs till floccar och bär snabbt med sig dem till ytan och skapar ett stabilt flytande slam.