Bevas

_JE_4351

Bevas_logo

Bevas AS, Norge

Bevas AS är det rörelsedrivande bolaget för Bekkelaget reningsverk i Oslo, Norge. Bevas AS ägs till 100% av Purac som ansvarar för driften av reningsverket i totalt 20 år. Staden Oslo är Bevas AS uppdragsgivare. Kontraktet ingicks för 15 års drift och har utökats med ytterligare fem år.

Bekkelaget är det centrala reningsverket för Oslos kommunala avloppsvatten. Driftskontraktet för Bekkelaget ARV är det enda i sitt slag i Norge och även det enskilt största i Skandinavien.

Driftskontraktet är uppdelat i:

  • Ekonomi – reglerar betalning av tjänster som ingår, delade i fasta och rörliga kostnader
  • Krav – reglerar utförandet av anläggningen. Operatören måste uppfylla de maximala utloppskraven som regleras i driftstillståndet av anläggningen.
  • Arbetsgivaren, staden Oslo, är ägare av driftstillståndet

Kostnaden för drift är indelad i:

  • Fast kostnad för personal, provtagning, analys och administration
  • Rörliga kostnader för energi, kemikalier och restprodukter som slam, grus och rens
  • Underhållskostnad och utbyte av utrustning uppdelat per 5 årsperiod

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få info som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig översikten om ”viagra online” rapporterar att mänens övergripande kön dysfunction är erektions dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.