Bevas

_JE_4351

Bevas_logo

Bevas AS, Norge

Bevas AS är det rörelsedrivande bolaget för Bekkelaget reningsverk i Oslo, Norge. Bevas AS ägs till 100% av Purac som ansvarar för driften av reningsverket i totalt 20 år. Staden Oslo är Bevas AS uppdragsgivare. Kontraktet ingicks för 15 års drift och har utökats med ytterligare fem år.

Bekkelaget är det centrala reningsverket för Oslos kommunala avloppsvatten. Driftskontraktet för Bekkelaget ARV är det enda i sitt slag i Norge och även det enskilt största i Skandinavien.

Driftskontraktet är uppdelat i:

  • Ekonomi – reglerar betalning av tjänster som ingår, delade i fasta och rörliga kostnader
  • Krav – reglerar utförandet av anläggningen. Operatören måste uppfylla de maximala utloppskraven som regleras i driftstillståndet av anläggningen.
  • Arbetsgivaren, staden Oslo, är ägare av driftstillståndet

Kostnaden för drift är indelad i:

  • Fast kostnad för personal, provtagning, analys och administration
  • Rörliga kostnader för energi, kemikalier och restprodukter som slam, grus och rens
  • Underhållskostnad och utbyte av utrustning uppdelat per 5 årsperiod