Drift

Operation_JE_4320

Purac åtar sig driftkontrakt på vår hemmamarknad i Norden. Driftkontrakt kan innefatta olika tjänster såsom:

  • Daglig drift av reningsverk och biogasanläggningar
  • Drift av avloppsvatten och dagvattenpumpstationer inklusive förebyggande underhåll och service
  • Driftkontrakt inklusive incitamentprogram för minskad energi- och kemikalieförbrukning samt omhändertagande av restprodukter såsom rens, grus och slam. Alla relaterade till belastning av anläggningen och inloppsflödet