SRV Återvinning i Huddinge, Sverige

– Förbehandling av förpackat och oförpackat organiskt avfall

Bakgrund
Kunden har behandlat mindre mängder matavfall i många år, men var i stort behov av ökad behandlingskapacitet.

Lösning
Purac AB har installerat tre mottagningsfickor på 48 m³ var, två behandlingslinjer med separerande hammarkvarnar för att avskilja rejekt, samt två bufferttankar på 200 m³ vardera för färdig slurry.

Resultat 
Anläggningen kan bearbeta organiskt hushållsavfall i pappers- och plastpåsar, och organiskt avfall från restauranger och butiker samt flytande matavfall med en kapacitet på över 33 000 ton/år.

HPIM4983_lo

Avsedd för olika typer av avfall
Anläggningen är utformad för att hantera organiskt avfall som separeras vid källan eller i en optisk separationsanläggning från t.ex. Envac Optibag®. Avfallet kan levereras löst eller i plast- eller pappersförpackningar. Förpackat livsmedel från butiker i plastflaskor, hinkar, plåtburkar, bag-in-box etc kan också behandlas, dock rekommenderas inte stora mängder glasbehållare eftersom det mesta av glaset kommer att hamna i den färdiga slurryn som är avsedd för rötning.

Mottagningsfickor
Anläggningen är utrustad med 3 stycken mottagningsfickor på 48 m3 med bottenskruvtransportörer. Anläggningens operatör bestämmer i vilken mottagningsficka lastbilarna ska tippa sitt avfall i, vilket tydliggörs av en grön lampa bredvid luckan till den önskade mottagningsfickan. Operatören eller lastbilschauffören öppnar locket på fickan, tippar avfallet och stänger locket. Därefter börjar transportskruvarna att blanda materialet för att göra det mer homogent. Efter en förinställd tid ändrar skruvarna riktning för att mata materialet till förbehandlingsprocessen.

HPIM5014_lo

Krossning och metallavskiljning
Avfallet transporteras från mottagningsfickan med en skruvtransportör till en kross som öppnar påsar, burkar etc. för att underlätta metallavskiljningen. Det krossade materialet faller ner på en bandtransportör, där en överbandsmagnet plockar upp ferro-magnetiskt material och släpper ner det i en separat container. Denna del av anläggningen är inte en absolut nödvändighet, men möjliggör återvinning av metallskrot och sparar slitage på följande utrustning.

Separerande hammarkvarnar
Hjärtat i anläggningen är de separerande hammarkvarnarna. Varje kvarn har en kapacitet på 10-20 t/h beroende på hur mycket vatten avfallet innehåller (vått material ökar kapaciteten). Materialet släpps ner i kvarnarnas perforerade trummor, var vatten eller annan vätska tillsätts för utspädning. Materialet färdas i axiell riktning samtidigt som det krossas av de roterande hammarna. Det organiska materialet går igenom hålen i trummornas perforering (Ø10-20 mm, utbytbara såll) medan material som plast, starkt papper och tyg inte passerar hålen men förs via rejektutloppet vid den andra sidan av trumman.

HPIM5015_lo

Det organiska materialet späds så mycket som behövs för att göra det möjligt att pumpa, 12-20 % TS (torrsubstans totalt) beroende på sammansättningen.

Denna process ger en optimal kombination av minimal förlust av organiskt material, minimal halt av oönskat material i organisk slurry och maximal TS i färdig slurry. Dessutom är anläggningen väldigt energieffektiv, med en total energiförbrukning på 8 kWh/ton behandlat avfall.

Om Kunden:
SRV Återvinning AB hanterar avfallet från fem kommuner i södra delen av Stor-Stockholm.

www.srvatervinning.se

Case story
Svenska: SRV Återvinning
Engelska: SRV Recycling

Generellt kan farmaceuter sälja till kunder med äkta behandlingar för flera hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste sexuella dysfunction är erektil dysfunction. Alla med sexuella hälsoproblem behöver yrkesmässig bidra. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som begagnade. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.