Mølleåverket i Köpenhamn, Danmark

Membranfiltrering på Mølleåverket i Köpenhamn

Genom att installera membran-teknik och återställa den naturliga vattenmiljön har Mølleåverket i norra Köpenhamn ambitionen att bli Europas bästa avloppsreningsverk.

molleaverket_1

Ekosystemet i sjöar uppströms Mølleåverket avloppsreningsverk (125 000 PE) i Lundtofte Danmark, har förbättrats signifikant som ett resultat av att dagvatten som vanligtvis skickats till sjöar, nu behandlas av avloppsreningsverket och släpps sedan ut direkt i Öresund. Den danska miljömyndigheten började projektet 2008 för att återställa naturliga våtmarkshabitat i sjösystemet. Detta krävde att en del av Mølleåverkets utloppsvatten skulle släppas tillbaka till sjösystemet. Som ett resultat av detta behövde kvalitén på utgående avloppsvatten från Mølleåverket förbättras avsevärt, speciellt med hänsyn till nya EU-regler. Tillgänglig yta vid verket var mycket begränsad och därför behövdes en lösning med minimalt fotavtryck (area).

Puracs lösning

Purac AB implementerade en membranbioreaktor (MBR) som möter de höga kvalitetskraven på utgående avloppsvatten inom det tillgängliga området på Mølleåverkets avloppsreningsverk. Den MBR-process som valdes var ZeeWeed MBR av GE Process & Water Technologies. Den består av en suspenderande biologisk reaktor integrerad med ett ultrafiltermembran-system med ZeeWeed 500 nedsänkta ihåliga fibermembran. I huvudsak ersätter ultrafiltreringssystemden sekundära sedimenteringen och sandfilter i ett konventionellt aktivt slamsystem. En ny denitrifikationsprocess adderades till en av de konventionella biolinjerna och en MBR som bestod av 4 membranreaktionstankar med en total kapacitet på 50-200 l/s.

[slideshow_deploy id=’1141’]

Resultat

Permeatkvalitén är garanterad till:

  • TSS < 1 mg/l
  • Turbiditet < 1 NTU
  • E-coli< 100 cfu/100ml, 80%ile
  • Coliforma bakterier <500 cfu/100ml, 80%ile
  • Fekal coliforma bakterier <100 cfu/100ml

Utöver detta resulterar reningen också i mycket bättre fosfor- och kväverening än konventionella teknologier.

En befintlig biologisk linje togs ur drift och uppgraderades för att inkludera den nya MBR-processen. Valet av denna process såg till att det befintliga verket innehöll sitt utsläppsmål under installation och uppstart. Anläggningen startade upp, drifttestades och lämnades över framgångsrikt under januari 2013.

MBR-teknologi

Med MBR (Membranbioreaktor) teknologi bryter mikroorganismer ner organiska föroreningar i vattnet som sedan mekaniskt filtreras genom membranen. Metoden behöver inte någon slutlig sedimentering, alltså behöver verket mindre yta. Kvalitén på det renade vattnet kommer dessutom vara betydligt bättre än med konventionell teknik. I första hand används tekniken i länder där vattenresurser är mer begränsade. I detta projekt samarbetade Purac med GE Water, en ledande tillverkare av UF-membran för avloppsvattenrening.

Mølleåverket avloppsreningsverk hanterar avloppsvatten från ungefär 125 000 hushåll och när det är färdigställt kommer behandlat vatten i badvattenkvalité släppas ut direkt i Öresund. Långsiktigt är intentionen att pumpa vatten till Kalvemosen, som är det första steget i ett stort system av sjöar och åar i Själland. Kalvemosen är en del av Mølleåsystemet, som är ett av 11 riktade prioriteringsområden inom vatten och naturområde för den danska staten.

Molleaverket_2_Per_P

Projektet om att återställa miljön där ombyggnaden som Mölleåverket är en del av, har attraherat stort internationellt intresse.

– Vi har fått besök av delegationer från Kina, Frankrike och till och med Seychellerna i Indiska Oceanen, säger Per Plannthin, chef för Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S som är det kommunala bolaget som håller i avloppsvatteninsamling och rening från fyra grannkommuner i området.

Case story
Svenska: Mølleåverket avloppsreningsverk
Engelska: Mølleåværket sewage treatment plant

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig översikten om ”viagra online” betänkanden att mänens vanligaste könsbestämma dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.