Rening av Industriellt avloppsvatten i Mauri Meishan, Kina

Purac designar en lösning för industriellt avloppsvatten från en jästfabrik för att möta hårdare utsläppskrav i Mauri Meishan, Kina. Processen är en kombination av biologiska och fysikaliska/kemiska metoder.

Avloppsvattnet på industrin kommer från fermenteringen av jäst. Melass används för tillverkning av jäst och i produktionen produceras avloppsvatten. Lösningen från Purac bestod i att designa ett biologiskt reningssteg följt av kemisk koagulation och putsning i aktivkolfilter. Det biologiska reningssteget bestod av en anaerobisk behandling följt av en aerobisk. Detta koncept marknadsförs av Purac under namnet Anamet®. Efter att avloppsvattnet har värmts upp i värmeväxlare samlas det i en bufferttank för att jämna ut förändringar i avloppsvattnets sammansättning.

Hjärtat i processen är den anaerobiska nedbrytningen som sker i en CSTR-tank (kontaktreaktor). I tanken produceras biogas som huvudsakligen består av metan, koldioxid och vattenånga. En lamell-separering ser till att biomassan cirkuleras tillbaka till CSTR-tanken för att få rätt mängd metanbakterier i tanken. Den aeroba behandlingen görs i en aktivslam-process med fördenitrifikation och nitrifikation i två steg. Detta är ett väldigt robust och lämpligt system för jästindustrin och andra typer av livsmedelsindustrier.

meishan-1

För att klara utsläppskraven är även kemisk/fysisk rening nödvändig. Kemisk fällning görs med metallsalt och det kemiska slammet separeras. För att reducera det organiska materialet i avloppsvattnet tillsätts pulveriserat aktivt kol. Kolpartiklarna tas sedan bort i en flotationsenhet, varefter vattnet går genom ett sandfilter för att separera kvarvarande fasta partiklar från aktivkol-steget.

Tre olika typer av slam produceras på anläggningen: bio-, kem- och aktivkolslam. Det aerobiska slammet återcirkuleras till det anaerobiska steget för att reducera mängden slam. Aktivkolslammet kan också återcirkuleras till det anaerobiska eller aerobiska steget för att förbättra den biologiska aktiviteten och maximera uppehållstiden för glödfast COD. Alla typer av slam avvattnas sedan och lagras i slamsilos.

meishan-2

Anläggningen hanterar 15 ton COD/dag och utflödet når följande standarder.

  • COD <300 mg/l
  • BOD <60 mg/l

Om kunden:

AB MAURI är en av de största producenterna av jäst och bakingredienser i världen. AB MAURI har sitt globala huvudkontor i Storbritannien och har verksamhet i mer än 50 länder i världen.

Generellt kan apotekare sälja till klienter med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en väldigt komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens sammanlagda könsbestämma dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.