Anläggning för Vattenåtervinning i Changi, Singapore

Changi

Anläggning för Vattenåtervinning, Changi – DAF Slamförtjockare

När den nya vattenåtervinnsanläggningen i Changi byggdes i Singapore fick Purac med sin DAF-teknik kontrakt på en av de två slamförtjockningsanläggningarna. Slamförtjockaren behandlar ytskum från primärsedimenteringen och från olje- och fettavskiljarna. Meningen är att minimera vattenvolymen som pumpas till rötkamrarna.

Förtjockaren är byggd som två separata DAF-flotationsenheter med följande designdata:

  • Flöde: 36 m3/h per enhet
  • TSS: 300-1000 mg/l
  • TS last: 70 kg/h
  • Min. reducering av fasta partiklar: 90 %

Linjerna på Puracs slamförtjockare består av två 15 m2 DAF-enheter (Dissolved Air Flotation), två 4,5 m3 värmetankar för det koncentrerade slammet, en dispersionstank och två pumpar för koncentrerat slam.

Slammet, oljan och fettet separeras från vattenfasen med injektion av vatten mättat med luft, dispersion, vid högt tryck vid slutet av inloppet till DAF-tankarna. När trycket släpps, bildas ett stort antal små bubblor. Bubblorna fäster på de fasta partiklarna och lyfter dem till ytan av förtjockaren. Ytskraporna separerar slammet och skickar detta till slamtankar med hjälp av skruvtransportörer och värms upp till 70°C för att hålla olja och fett i flytande form. Från slamtankarna pumpas slammet till rötkamrarna på Changiverket.

Dispersionsvattnet tillreds genom att recirkulera delar av vattenfasen till en trycktank där tryckluft injiceras.

Förtjockaren och slamtankarna kopplas till ett ventilationssystemet för att reducera lukt från anläggningen.

Puracs DAF flotationsförtjockare driftsattes under 2007.

Anläggningen designades, installerades och startades upp av Purac för Keppel Seghers Engineering Singapore Pte Ltd och slutanvändaren PUB (Public Utilities Board), Singapore.

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” betänkanden att mänens vanligaste sexuella dysfunktion är erektions dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.