Mat- och Hushållsavfall

Mat- och hushållsavfall samt rester från livsmedelsproduktion innehåller organisk materia, som kan omvandlas till biogas. Detta inkluderar såväl det avfall separeras i hushåll, samt mycket av matavfallet från restauranger, storkök och butiker.

iStock_000009060263Medium

En effektiv förbehandling av matavfall är viktig för att se till att biogasanläggningen fungerar bra. Matavfallet måste bearbetas till en homogen, ren, ekologisk massa för rötningsprocessen. Våra anläggningar separerar effektivt bort oönskat material från matavfallet, såsom plast, metall och andra förpackningsmaterial. Resultatet blir att en större andel av det uppsamlade biologiskt nedbrytbart material omvandlas till biomassa, som därefter omvandlas till värdefull biogas. Vissa substrat från inhemska jordbruksavfall kan kräva pastörisering eller termisk hydrolys. Dessa är väl beprövade tekniker som Purac har tillhandahållit våra kunder i flera länder.

Biogas från Industriellt processvatten…