Mat- och Hushållsavfall

Mat- och hushållsavfall samt rester från livsmedelsproduktion innehåller organisk materia, som kan omvandlas till biogas. Detta inkluderar såväl det avfall separeras i hushåll, samt mycket av matavfallet från restauranger, storkök och butiker.

iStock_000009060263Medium

En effektiv förbehandling av matavfall är viktig för att se till att biogasanläggningen fungerar bra. Matavfallet måste bearbetas till en homogen, ren, ekologisk massa för rötningsprocessen. Våra anläggningar separerar effektivt bort oönskat material från matavfallet, såsom plast, metall och andra förpackningsmaterial. Resultatet blir att en större andel av det uppsamlade biologiskt nedbrytbart material omvandlas till biomassa, som därefter omvandlas till värdefull biogas. Vissa substrat från inhemska jordbruksavfall kan kräva pastörisering eller termisk hydrolys. Dessa är väl beprövade tekniker som Purac har tillhandahållit våra kunder i flera länder.

Biogas från Industriellt processvatten…

Generellt kan apotekare sälja till klienter med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få info som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste kön dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.