Biogas

[slideshow_deploy id=’660’]
Naturen är fantastisk på avfallshantering. Tillväxt, skörd, nedbrytning och ny tillväxt – detta är den naturliga livscykeln. Men problemet är att vi människor skapar enorma mängder avfall som måste tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. En viktig åtgärd är att utvinna biogas från olika typer av biologiskt nedbrytbara substrat. Välkommen till Purac, ett världsledande företag för biogasproduktion.

Livscykeln

2012_illustrationcycle_high_swe

Biologiskt nedbrytbart avfall följer en naturlig nedbrytningsprocess där anaeroba bakterier bryter ner materialet och frigör energi i form av metan. Naturligt förekommande metan är en växthusgas som är 20 gånger mer aggressiv än koldioxid och släpps ut i atmosfären. Resterande material blir en biogödsel som så småningom slutar som ett näringsämne som berikar jorden. Med specialdesignade biogasanläggningar, kan Purac påskynda denna process och, viktigast av allt, extrahera biometan och göra den tillgänglig för en mängd miljövänliga tillämpningar och stoppa okontrollerade utsläpp av metan.

Avfall – en värdefull resurs

Intressant nog kan organiskt avfall bli en mycket värdefull resurs. Avloppsslam, jordbruksavfall, restaurang och slaktavfall, hushållsavfall och avloppsvatten från industrier såsom massa- och pappersbruk, bryggerier, mejerier och sockerbruken kan alla användas för att utvinna stora mängder biogas. Resterande komposteras slammet kan användas som biogödsel som ersätter industriellt producerad gödsel.

matavfall

Erfarenhet, kvalitet, tillgänglighet

Purac var en av pionjärerna inom biogasbranschen. Under åren har vi designat och byggt mer än 100 biogasanläggningar i 20 länder med hjälp av alla tänkbara substrat. Idag har vi omfattande erfarenhet av förbehandling av substrat, rötning, efterbehandling av rötrester och effektiv utvinning av biogas. Vi är kända i hela branschen för kvaliteten på våra installationer och hög systemtillgänglighet för att maximera avkastningen på investeringsbolag.

 

→ Slam från avloppsvatten