Författare: andreas nordqvist

Purac och Ekobalans Fenix inleder samarbete

Lundaföretaget Ekobalans Fenix har ingått ett samarbetsavtal med miljöteknikbolaget Purac. Läs mer här: http://8till5.se/2016/04/01/ekobalans-inleder-samarbete-med-purac/

Se vår nya anläggning i Bergen

Här är en film från Kverneviks Avloppsreningsverk i Bergen, Norge. Anläggningen som nyligen invigdes ligger insprängd i berget, och i filmen följer vi vattnets väg genom anläggningen.  

Seminarie: Generationsväxling i din VA-anläggning, 9-10 februari

Välkommen till VARIMs seminarium “Generationsväxling i din VA-anläggning” där du under 2 dagar får möjlighet att träffa några av branschens mest kvalificerade och erfarna aktörer. Du får en inblick i nya tekniker och arbetssätt för att möta framtidens krav. Seminariet är

Purac vinner det största projektet i företagets historia!

Purac AB har tilldelats projektet ”Henriksdal reningsverk, processutrustning för biologisk rening” av Stockholm Vatten AB. Henriksdals reningsverk ska byggas ut för en kraftigt ökad kapacitet på grund av nedläggning av Bromma reningsverk och en fortsatt befolkningsökning i Stockholm. Nuvarande befintlig biologisk

KFI Kapital säljer Purac till Beijing Drainage Group

KF-ägda KFI Kapital har avyttrat Purac till SDIC & Bejing Drainage Investment Fund, en fond med Beijing Drainage Group som huvudägare. Innan försäljningen ägde KFI Kapital AB 92,2 procent av aktierna i Purac AB genom ett holdingbolag. Purac grundades 1956

Taggar:

Purac bryter miljardvallen

Purac vinner nya kontrakt i Sverige, Norge, Kina och Sri Lanka värda över 1 miljard kronor! 2015 fortsätter att vara ett bra år för Purac, vilket medför att miljön för framtida generationer har större chanser att klara sig. Puracs orderingång för

Purac designar nytt vattenverk i Sri Lanka

Purac har även kommit överens med China Geo Engineering om leverans av utrustning och design av ett vattenverk i Thambuttegama, Sri Lanka. Projektet på ca 20 MUSD är det största projektet Purac vunnit i Sri Lanka och borgar för en

Purac bygger pumpstation i Arvika

Purac har tilldelats kontrakt om att leverera en dagvattenpumpstation till Arvika Kommun. Med de klimatpåverkningar som sker är detta ytterligare en typ av VA-projekt som blir allt vanligare. Arvika kommun har beslutat att bygga en damm som översvämningsskydd med tillhörande

Bra December för Purac

Under december har Purac vunnit tilldelning av ett flertal projekt, vilka borgar för en fortsatt god utveckling av verksamheten. Bland annat har Purac tilldelats kontrakt för uppförande av en förbehandlingsanläggning för hushållsavfall baserat på Puracs egna EFWA-teknologi till Boden Biogas

Purac tar ledande roll i Kina

I Kina har ytterligare kontrakt med Beijing Drainage Group (BDG) signerats gällande utbyggnad av slamhantering vid Gaoantuns reningsverk. Purac har under året blivit utvalda av BDG att ta en ledande roll i utvecklingen av slamhanteringen vid BDGs fem stora reningsverk