Att arbeta på Purac

jobba_pa_purac

Våra medarbetares kompetens och erfarenhet är värdefull. Utan vår personal skulle vi inte kunna utvecklas och vara där vi är idag. Därför är vi extra måna om att personalen ska må bra, och vill skapa en så god stämning och arbetsmiljö som vi kan!

På Purac ska människor behandlas lika, och vi strävar efter en så jämn fördelning mellan kvinnor och män inom företaget som möjligt. Alla ska ha samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv.

Vi har nolltolerans mot diskriminering och erbjuder en arbetsplats där alla möter varandra med respekt.

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där medarbetarens hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling främjas – något som skapas genom frihet i arbetet, tillgängliga chefer och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Hos oss arbetar:

 • Processingenjörer  • Driftsättare/ledare
 • Konstruktörer  • Arbetsledare
 • Projektledare  • Tekniska säljare
 • El & Automationsingenjörer • Tekniksamordnare
 • Servicetekniker  • Ekonomer

Väx med oss!
Här ser du vilka lediga tjänster som finns just nu.