Purac ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas

Efter ett fantastiskt 2015 fortsätter framgångarna – Purac ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas.

Purac AB har skrivit kontrakt med Biokraft AS för uppförande av Nordens största biogasanläggning i Skogn i närheten av Trondheim.

Anläggningen ska producera flytande biogas med ett energiinnehåll på 125 GWh per år motsvarande ca 12,5 miljoner liter diesel, vilket kommer att bespara miljön årliga utsläpp om ca 30 000 ton CO2 från fossila bränslen – ett väsentligt steg i rätt riktning gällande klimatpåverkan!

Biogasen ska produceras ur två huvudströmmar – avloppsvatten från Norske Skogs massafabrik i Skogn samt avfall från fiskodlingsindustrin i området. Den producerade biogasen renas i en gasuppgraderingsanläggning till ett innehåll om nästan 100 % metan varpå den rena metangasen förvätskas innan distribution. När anläggningen är fullt utbyggd fördubblas Norges biogasproduktionskapacitet, vilket är en tydlig indikation på anläggningens storlek och betydelse.

Flytande biogas, så kallad LBG, medför ett betydligt ökat användningsområde då tunga transportfordon som lastbilar, bussar och färjor får betydligt längre aktionsradie med LBG jämfört med biogas i komprimerad form, vilket är den hittills mest frekventa distributionsformen.

Projekteringen av anläggningen har påbörjats och aktiviteter på arbetsplatsen förväntas dra igång efter påsk. Anläggningen ska vara färdigbyggd och driftsatt under slutet av 2017. Projektet, med ett kontraktsvärde på drygt 300 miljoner SEK, är ett av Puracs största enskilda projekt i historien och det hittills största biogasprojektet.

För ytterligare information:

Jonas Fack, VD
jonas.fack@purac.se, 046-19 19 07

Ingemar Heidfors, Regional Sales Manager
ihs@purac.se, 046-19 19 32

Generellt kan farmaceuter sälja till klienter med äkta behandlingar för flera hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig översikten om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste sexuella dysfunction är erektions dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.